dole

História erasmus +

ERASMUS+ je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
Pôvodný Erasmus naštartoval svoje pôsobenie v roku 1987. Za posledných 30 rokov sa program výrazne rozrástol a dal príležitosť viac ako 9 miliónom ľudí.
Otvorením programu dostali mnohí ľudia všetkých vekových kategórií a rôznych spoločenských vrstiev možnosť študovať, školiť sa, vykonávať dobrovoľnícku službu, spolupracovať na medzinárodných projektoch a získať nové skúsenosti v zahraničí. Rok 2017 sa bude niesť v znamení osláv 30. výročia a cieľom slávnostných podujatí je predstaviť úspechy programu a možnosti jeho využitia.

Nemecko - Erfurt

Info erasmus+

V roku 2016 sa nám podarilo nadviazať partnerstvo s Andreas Godon Schule, ktoré úspešne pokračuje aj ďalším rokom. V rámci Erasmus+ sa nám podarilo získať grand aj naďalšie 2 roky. Študenti majú v rámci projektu možnosť získať široké spektrum akcií a kativít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a športu, nadviazať nové kontakty so študentmi a taktiež spoznávať krajinu. Program dáva študentom a pedagogickým zamestnancom príležiosť stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť si tak sovje poznatky.
Veríme, že sa nám aj naďalej bude dariť vytvárať prostredie pre dlhoročnú spoluprácu.

 

 

2017

Galéria